دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹

طرح درس سالانه حرفه و فن

                                                                   الگوی طرح درس سالانه                                     صفحه دوم                         

      درس حرفه و فن                                       پایه سوم                                                          سال تحصیلی: 90- 89 

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

موضوع درس

اهداف درس

         فعالیت

 

 

 

 

 

بهمن

 

هفته اول

جلسه اول

واحد 6

تدریس ساختمان سازی

فعالیت عملی

آشنایی با نکات ایمنی در ساختمان سازی

نوشتن نامه به شهرداری در رعایت نکات ایمنی در ساختمان سازی- پرسش

جلسه دوم

 

هفته دوم

جلسه اول

واحد 6

تدریس ماکت سازی و راه سازی

فعالیت عملی

آشنایی با ماکت سازی و راه سازی

ساخت ماکت ساختمان- پرسش

جلسه دوم

 

هفته سوم

جلسه اول

واحد7

تدریس تغذیه ی مناسب

فعالیت عملی

آشنایی با تغذیه ی مناسب برای افراد در سنین مختلف

آزمون واحد 6- پخت یک نوع غذا یا شیرینی

جلسه دوم

 

هفته چهارم

جلسه اول

واحد 7

تدریس تغذیه ی دوران مختلف زندگی

 فعالیت عملی

آشنایی با اهمیت تغذیه در دوران  مختلف زندگی و آداب غذا خوردن

 خودآزمایی و مرور درس- پرسش

جلسه دوم

 

 

 

 

اسفند

 

هفته اول

جلسه اول

واحد 7

تدریس پوشاک

 فعالیت عملی

آشنایی با راه های از بین بردن لکه ها

پرسش -  دوخت خرگوش عروسکی

جلسه دوم

 

هفته دوم

جلسه اول

واحد8

تدریس باغبانی

فعالیت عملی

آشنایی با قسمت های اصلی درخت واهداف پرورش درخت

آزمون واحد7- کاشت درخت در مدرسه

جلسه دوم

 

 

هفته سوم

 

جلسه اول

واحد 8

تدریس تکثیر درختان

 فعالیت عملی

آشنایی با روش های تکثیر درختان

تحقیق در مورد محاسن و معایب انواع آبیاری - پرسش

جلسه دوم

 

هفته چهارم

جلسه اول

واحد 8

تدریس آبیاری و هرس درختان

فعالیت عملی

آشنایی با روش های آبیاری و چگونگی هرس درختان

شناسایی درختان مثمر و غیرمثمر – تکثیر یک درخت با قلمه زدن

جلسه دوم

 

 

 

فروردین

 

هفته سوم

جلسه اول

واحد 8

تدریس زنبور عسل

 فعالیت عملی

آشنایی با چگونگی پرورش زنبور عسل

تحقیق در مورد زنبورداری یا پرورش کرم ابریشم یا موارد استفاده محصولات زنبور عسل- پرسش

جلسه دوم

هفته چهارم

جلسه اول

واحد8

تدریس تکثیر کندو- کرم ابریشم

 فعالیت عملی

آشنایی با چگونگی پرورش کرم ابریشم و روش های تکثیر کندو

نمایش فیلم زنبور عسل و کرم ابریشم- آزمون

جلسه دوم

 

 

 

 

 

اردیبهشت

هفته اول

 

جلسه اول

واحد8

تدریس پرورش آبزیان

 فعالیت عملی

نقش آبزیان در زندگی انسان و آشنایی با چگونگی پرورش ماهیان گرمابی

تشریح یک نمونه ماهی- پرسش

جلسه دوم

 

هفته دوم

 

جلسه اول

واحد 8

تدریس صنایع غذایی

 فعالیت عملی

آشنایی با روش ها ی نگه داری مواد غذایی

تهیه یک نوع مربا یا مارمالاد یا کمپوت- پرسش

 

جلسه دوم

هفته سوم

جلسه اول

 

واحد 8

تدریس نگه داری مواد غذایی به وسیله ی سرما فعالیت عملی

آشنایی با روش های انجماد مواد غذایی و خشک کردن

تحقیق  در مورد خشک کردن مواد غذایی- آزمون

 

جلسه دوم

هفته چهارم

جلسه اول

 

 

 

 

مرور کتاب و رفع اشکالات

جلسه دوم

 

 

 

منبع: WWW.HVF.BLOGFA.COM

 

                                                                           باسمه تعالی                                               الگوی طرح درس سالانه                                   

درس:

حرفه و فن

پایه :سوم

سال تحصیلی: 90- 89

هدف کلی: آشنایی با مشاغل و به دست آوردن مهارت های زندگی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

موضوع درس

هدف ویژه درس

فعالیت

 

 

 

 

مهر

 

هفته اول

جلسه اول

واحد 1

تدریس مراحل تفکر در حل مشکل

فعالیت عملی

تقویت قوه ابتکار و خلاقیت و چگونگی حل مشکل

پرسش – تهیه روزنامه دیواری(بررسی مشکلات مدرسه)

جلسه دوم

 

هفته دوم

جلسه اول

واحد 1

تدریس اصول استفاده از مواد در تولید محصولات فناوری

فعالیت عملی

آشنایی با چگونگی رعایت اصول استفاده از مواد در تولید محصولات فناوری

 پرسش – ساخت یک وسیله ابتکاری

جلسه دوم

 

هفته سوم

جلسه اول

واحد1

تدریس سیستم

فعالیت عملی

آشنایی با سیستم های فرعی دوچرخه و چرخ خیاطی

پرسش- تحقیق در مورد مشاغلی که با فناوری های جدید ایجاد شد- خودآزمایی و مرور درس

جلسه دوم

 

هفته چهارم

جلسه اول

واحد 2

تدریس کار با برق(موتور الکتریکی)

 فعالیت عملی

آشنایی با ساختمان موتور الکتریکی و آشنایی با مدار کلید تبدیل

 آزمون واحد 1- بررسی موتور الکتریکی - بستن مدار الکتریکی کلید تبدیل

جلسه دوم

 

 

 

 

آبان

 

هفته اول

جلسه اول

واحد 2

تدریس الکترونیک

 فعالیت عملی

آشنایی با کمیت ها و قطعات موتور الکتریکی

پرسش – ساخت مدار چشمک زن یا مدار خبرکننده ی صوتی

جلسه دوم

 

هفته دوم

جلسه اول

واحد3

تدریس پیشگیری از بیماری ها

فعالیت عملی

آشنایی با بیماری های واگیر و راههای مراقبت از آن

آزمون واحد 2- اجرای نمایش نامه در مورد بیماری ها

جلسه دوم

 

 

هفته سوم

 

جلسه اول

واحد 3

تدریس مراقبت های دوران مختلف زندگی

آشنایی با مراقبت از کودک

پرسش- تحقیق در مورد یکی از بیماری های شایع

جلسه دوم

 

هفته چهارم

جلسه اول

واحد 3

تدریس آموزش و بازی و مراقبت از بیمار در خانه - فعالیت عملی

آشنایی با چگونگی مراقبت از بیمار و نحوه اندازه گیری فشارخون و اندازه گیری دمای بدن

کار با فشارسنج و دماسنج – بازدید از مرکز بهداشت

جلسه دوم

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته اول

جلسه اول

واحد 4

تدریس فراورده های مهم چوب

 فعالیت عملی

آشنایی با فراورده های چوب

-آزمون واحد 3- در صورت امکان بازدید از کارخانه صنایع چوب و کاغذ

جلسه دوم

هفته دوم

جلسه اول

واحد4

تدریس تخته های مرکب

 فعالیت عملی

آشنایی با فراورده های چوب

تحقیق در مورد انواع کاغذها

جلسه دوم

هفته سوم

 

جلسه اول

واحد4

تدریس عوامل تخریب کننده چوب

 فعالیت عملی

آشنایی با عوامل تخریب کننده چوب – مهارت در ساخت وسایل ساده چوبی

پرسش - معرق کاری

جلسه دوم

 

هفته چهارم

 

جلسه اول

واحد 5

تدریس آشنایی با خودرو

 فعالیت عملی

شناسایی قسمت های مختلف خودرو

پرسش - بازدید از موتور- تحقیق در مورد مشاغل مرتبط با موضوعات این واحد پرسش

 

جلسه دوم

دی

هفته اول

جلسه اول

 

واحد 5

تدریس سیستم های خودرو و تعمیر شیرآلات فعالیت عملی

آشنایی با تعمیر شیرآلات فرسوده و روش صرفه جویی آب

تعویض واشر در شیر دنباله کوتاه- آزمون

 

جلسه دوم

 

 

 

نوشته شده توسط بهمنی در 13:40 |  لینک ثابت   •